Σε ποιους θα πεσουν τα τυχερα κομματια της… Βασιλοπιτσας;
«Δαγκωσε» το κομματι σου οσο πιο γρηγορα μπορεις και κερδισε στη στιγμη!

3 Βασιλοπιτσες την ημερα, 150 τυχεροι την ημερα!

«Δαγκωσε» το κομματι σου οσο πιο γρηγορα μπορεις και κερδισε!

< >
ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΟΥ

Δεν έχεις κερδίσει ακόμη κάποιο δώρο.

Συνέχισε να παίρνεις μέρος και καλή επιτυχία!

Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries IKE», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8) (εφεξής καλούμενη ως «CamboIndustries») έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία “ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” (εφεξής καλούμενη ως «Domino's Pizza» τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Βασιλόπιτσα» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: www.vasilopizza.com (εφεξής καλούμενος ως «ο Δικτυακός Τόπος»).

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H Domino's Pizza διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Domino's Pizza και η Cambo Industries δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

Οι ως άνω διοργανώτριες εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και θα παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «Βασιλόπιτσα» καθορίζεται ως εξής: ξεκινά Δευτέρα 12.12.2016 και λήγει Παρασκευή 23.12.2016 (εφεξής η «Διάρκεια»). Η Domino's Pizza διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη διάρκεια του διαγωνισμού, μεταβάλλοντας και το συνολικό αριθμό των δώρων κ.ο.κ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια θα καταστεί γνωστή μέσα από το Δικτυακό Τόπο και τη σελίδα της Domino's Pizza στο Facebook ( https://www.facebook.com/DominosGreece). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες, αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Domino's Pizza και της Cambo Industries, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

Οι νικητές μπορούν να εξαργυρώσουν τους τυχερούς κωδικούς έως και τις 15 Ιανουαρίου 2017

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν το Δικτυακό Τόπο και λάβουν μέρος στο παιχνίδι που εμφανίζεται εκεί, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στις παρακάτω παραγράφους. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Domino's Pizza και της Cambo Industries, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν τον Δικτυακό Τόπο και αφού συμφωνήσουν στην αίτηση αδειοδότησης του Facebook για την παροχή προσωπικών πληροφοριών, όπως username, email & profile pic, να ακολουθήσουν τη διαδικασία του διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο τμήμα «Κανόνες του παιχνιδιού». Η Domino's Pizza διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη διάρκεια του διαγωνισμού, μεταβάλλοντας και το συνολικό αριθμό των δώρων. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια θα καταστεί γνωστή μέσα από το Δικτυακό Τόπο και τη σελίδα της Domino's Pizza στο Facebook (http://www.facebook.com/DominosGreece).

Κανόνες του παιχνιδιού

Κάθε μέρα από την έναρξη του διαγωνισμού έως και τη λήξη του θα λειτουργούν 3 γύροι στις παρακάτω ώρες: 12:00, 17:00 και 21:00. Την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού και κατ' εξαίρεση, ο πρώτος γύρος θα ξεκινήσει στις 16:00. Με την έναρξη κάθε γύρου θα γίνονται διαθέσιμες 50 θέσεις σε μία ψηφιακή πίτσα. Οι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν μία από τις 50 θέσεις, αφού συμφωνήσουν στην προαναφερόμενη αίτηση αδειοδότησης (όπως αναγράφεται στην στήλη «Δικαίωμα Συμμετοχής») και αφού πατήσουν το κουμπί «Ξεκίνα» στην αρχική σελίδα του διαγωνισμού. Οι παίκτες που καταφέρουν να πιάσουν μία από τις 50 θέσεις στην ψηφιακή πίτσα του εκάστοτε γύρου, κερδίζουν είτε ένα από τα 49 δωρεάν Cinnastix, είτε ένα Pizza Party Domino's. Η ανάδειξη των νικητών γίνεται στιγμιαία και τυχαία. Ταυτόχρονα, όλοι όσοι διεκδικήσουν μία θέση στην ψηφιακή πίτσα ενός γύρου του διαγωνισμού, είτε κατοχυρώσουν μια θέση είτε όχι, κερδίζουν από μία συμμετοχή για τη μεγάλη κλήρωση του διαγωνισμού. Οι παίκτες συμμετέχουν στην τελική, μεγάλη κλήρωση με το σύνολο των συμμετοχών τους. Οι παίκτες έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα καθημερινά δώρα όλες τις ημέρες του διαγωνισμού, έως κερδίσουν κάποιο από 50 δώρα ενός γύρου. Σε μια τέτοια περίπτωση, όλοι οι νικητές μπορούν να αυξήσουν καθημερινά τις συμμετοχές τους για τη μεγάλη κλήρωση του διαγωνισμού και εξαιρούνται από τα 150 καθημερινά δώρα, από την ανάδειξή τους και έπειτα.

Κληρώσεις και Δώρα

Οι νικητές του διαγωνισμού έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν σε κάθε γύρο του διαγωνισμού, με τη διαδικασία που αναγράφεται στη στήλη «Κανόνες του παιχνιδιού», ένα από τα παρακάτω δώρα

1 από τα 49 Cinnastix υπό τη μορφή μοναδικού κωδικού

1 Pizza Party Domino's (4 πίτσες μεγέθους Jumbo της επιλογής του και 2 μπουκάλια Coca Cola 1.5 λίτρου) υπό τη μορφή μοναδικού κωδικού

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν 3 μεγάλοι τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα από τα παρακάτω δώρα

2 τηλέφωνα Nokia Lumia 650

Pizza Domino's για ένα ολόκληρο χρόνο (52 μεγάλες πίτσες)

Οι μεγάλοι τυχεροί θα ανακοινωθούν το Σάββατο, 24/12/2016 με ανάρτηση στη σελίδα της Domino's στο Facebook.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής») και δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο 3 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζόμενων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Αποκλεισμός νικητή

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία του είναι ψευδές. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης του. (δ) Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την προσπάθεια επικοινωνίας.

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η Εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Domino's Pizza και η Cambo Industries παύει να υφίσταται. Η Domino's Pizza και η Cambo Industries δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την Εταιρεία, να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

Η Domino's Pizza διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Domino's Pizza να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστεό δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί ηχητικό εφέ με άδεια χρήστης από τον παρακάτω σύνδεσμο http://bit.ly/2haNony

Διαλεξε το κομματι σου οσο πιο γρηγορα μπορεις και κερδισε!

Φαγωθηκαν ολα τα κομματια για τωρα!